Nhận xét của cô giáo trong ngày Vy chan đi học hôm 11042017

f:id:quyenpv1105:20170411180835j:plain

 

f:id:quyenpv1105:20170411180844j:plain

★9:30 Bữa sáng gồm おやつ và trà

おやつ ví dụ như link dưới
https://www.google.co.jp/search?q=%E3%81%8A%E3%82%84%E3%81%A4&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj9z4CEhJzTAhVIxrwKHaIXBH0Q_AUICCgB&biw=1360&bih=662
お茶 trà

 

★11:30 昼ご飯 Bữa trưa
・卵とじうどん, ảnh bên dưới
https://www.google.co.jp/search?q=%E5%8D%B5%E3%81%A8%E3%81%98%E3%81%86%E3%81%A9%E3%82%93&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjf7tTUgpzTAhUSh7wKHWy3DC8Q_AUICCgB&biw=1360&bih=662
・ソーセージソテー ảnh bên dưới
https://www.google.co.jp/search?q=%E5%8D%B5%E3%81%A8%E3%81%98%E3%81%86%E3%81%A9%E3%82%93&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjf7tTUgpzTAhUSh7wKHWy3DC8Q_AUICCgB&biw=1360&bih=662#tbm=isch&q=%E3%82%BD%E3%83%BC%E3%82%BB%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%82%BD%E3%83%86%E3%83%BC&imgrc=Zq_JmjgoY7H1rM:

ほとんど食べたり、飲んだり
出来ませんでした

⇒Vy chan hầu hết là không ăn, không uống đâu.

 

■Nhận xét chung trong hôm nay
①Hôm nay là ngày học hát リトミック
https://www.google.co.jp/search?q=%E3%83%AA%E3%83%88%E3%83%9F%E3%83%83%E3%82%AF&espv=2&site=webhp&tbm=isch&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwjT3dL0hJzTAhUMULwKHbnXAd0Q_AUIBygC&biw=1360&bih=662

②Vy chan được cô giáo hiệu trường vừa ôm vừa thư giãn(relax)
 Có vẻ như Vy chan rất chăm chú lắng nghe

!Chú ý:
Bỏ vào balo giúp chúng tôi 2 cái túi bóng để đựng quần áo bẩn

全体的
今日はリトミックでした。
園長先生にだっこうされながら、
リラックスしていました。

耳ではしかっりと聞いているようです。

※リュックの中にスーパーの袋
https://www.google.co.jp/search?q=%E3%82%B9%E3%83%BC%E3%83%91%E3%83%BC%E3%81%AE%E8%A2%8B&espv=2&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiplt69g5zTAhXIerwKHW1RAUwQ_AUIBigB&biw=1360&bih=662

を2枚入れてください。

汚れた服を入れるので、よろしくお願いします

 

f:id:quyenpv1105:20170411180910j:plain


Giấy này dùng để xác thực việc đang đi làm
gồm 2 tờ, 1 cho bố, 1 cho mẹ

điền đầy đủ thông tin rồi xin dấu của công ty,
trường học, đóng dấu rồi gửi lại cho chúng tôi trong vòng 2 tuần tới nhé.
この用紙は勤務証明書なので、
一枚はお父さんの会社へ出して会社の印を押して
証明してもらってください。

もう一枚はお母さんの学校へ出して
通うっている証明(印等)色々記入をしてもらい持ってきいてください

 

PS: Vy chan tuy chưa chịu ăn nhiều nhưng có dấu hiệu khả quan hơn rồi

END